مدیریت توسعه شیلاتFisheries Mangement Development
دکتر افشین عادلی هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری رشته شیلات و آبزیان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۱٧ خرداد ۱۳٩٦

نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۱٧ خرداد ۱۳٩٦

"اقدامی فوری در مقیاس جهانی نیاز است تا از شدت فشاری که  اقیانوسهای جهان با آن روبرو هستد بکاهد، تا از آنها در برابر مخاطراتی که بسیار بیش از ظرفیت آنها استو با آن دست به گریبانند، برای نسلهای آینده محافظت کند".

پیام دبیر کل سازمان ملل متحد،  بان کی- مون

میلیون ها نفر از بیش از یکصد کشور جهان روز 8 ژوئن را با شعار سال 2017:  اقیانوس ما، آینده ما برای حفاظت اقیانوس ها و پیشگیری آلودگی آن از پلاستیک ها جشن می گیرند

ما باید بدینوسیله نقش حیاتی اقیانوس­ها در زندگی هرروزه مان را به یکدیگر و به همه مردم یادآوری نماییم. اقیانوس­ها ریه های سیاره ما هستند و بیشتر اکسیژنی که  تنفس می کنیم از طریق اقیانوس­ها تامین می شود.همه مردم را از اقدامات مخرب و آلوده کننده انسان­ها در اقیانوس­ها آگاه کنیم. جنبشی جهانی از شهروندان زمین برای مراقبت از اقیانوس­ها به راه بیندازیم و برای زیبایی، ثروت و امید به آینده اقیانوس­ها با یکدیگر این روز را جشن بگیریم. این روز  فرصت مناسبی است تا به ارتباطمان با آب بیاندیشیم و در رفتارمان در جهت حفظ آن تجدید نظر کنیم تا این هدیه ارزشمند به دست آیندگان هم برسد. بگذاریم  تا چشم کودکان آینده هم به پهنه ی آبی بیکران دریاها و اقیانوس ها باز گردد

نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۱٧ خرداد ۱۳٩٦

چکیده

با توجه به نقش مصرف ماهی در تأمین سلامت غذایی جامعه و ضرورت افزایش سرانۀ مصرف، عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کنندگان ماهی در شهر ساری اولویت‌بندی شد. به همین منظور تحقیقی میدانی با استفاده از پرسشنامۀ، روی 266 خانوار مصرف‌کننده ماهی صورت گرفت. ضمن تحلیل آمارهای توصیفی از طریق نرم‌افزار Spss19، تحلیل استنباطی آماره‌های ناپارامتریک نیز انجام شد. عواملی با نمرۀ میانگین بیش از 3، به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل شناسایی شدند و از طریق آزمون فریدمن با احتمال (001/0>) رتبه‌بندی عوامل مؤثر انجام و اولویت‌ها مشخص شدند. کیفیت و تازگی، بهداشت محل فروش، خواص و ارزش غذایی، اطمینان از فروشنده، قیمت، نوع گونه ماهی، مزه، دسترسی، اندازه، تیغ و راحتی مصرف به‌ترتیب مهم‌ترین عوامل مؤثر در رفتار مصرف‌کنندگان ساروی هستند. اکثریت مصرف‌کنندگان (93/6 درصد) تمایلی به مصرف ماهیان بسته‌بندی (غیر کنسروی) نداشتند و در مقابل رغبت زیادی به مصرف ماهیان تازه نشان دادند. برنامه‌ریزی برای افزایش آگاهی مردم دربارة بالا بردن قدرت تشخیص آنها در شناسایی ماهی تازه، نظارت دقیق بر عرضه‌کنندگان ماهی، کاهش هزینه‌های تولید ماهیان پرورشی به‌منظور کاهش قیمت عرضه، راه‌اندازی بازارهای خرده‌فروشی استاندارد برای دسترسی آسان و افزایش آگاهی مردم دربارة ارزش غذایی ماهی، راهکارهای برنامه‌ریزان و فعالان عرصۀ صنعت شیلات و سلامت اجتماعی برای افزایش مصرف ماهی خواهد بود.
برای دسترسی به مقاله کامل به لینک ذیل مراجعه نمایید


http://jfst.modares.ac.ir/article_16436.html

نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۱٧ خرداد ۱۳٩٦

Akbar Vejdan, Seyed Mahdi Ojagh, Afshin AdeliMehdi Abdollahi

Abstract

Bilayer gelatin/agar films containing different concentrations of TiO2 (0.5, 1, and 2 g/100 g) were prepared by incorporation of anatase titanium dioxide nanoparticles in the fish gelatin layer of the bilayers. Gelatin/agar bilayer film was produced from the monolayers using the casting method in two steps and their microstructural, physical, mechanical and optical characteristics were studied. Results showed that the addition of TiO2 decreased water vapor permeability of the bilayers more than 30%, upon increasing TiO2 content to 2 (g/100 g). However, swelling ratio and moisture content increased with the increase in the nano-TiO2 content, probably due to the hydrophilic nature of the TiO2 nanoparticles. The tensile strength of the bilayer films increased from 10.80 to 13.91 MPa upon increasing nano-TiO2 content from 0 to 0.5 (g/100 g); however, tensile strength decreased with further increase of the nanoparticle concentration. In addition, the metallic nature of nano-TiO2 considerably improved the barrier properties of the bilayer films against UV light at low concentration, while it increased their opacity. This property might help in the preservation of light-sensitive foods, but more studies on real food systems are required.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643816301487

نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۱٧ خرداد ۱۳٩٦

شماره پنجم فصلنامه زیست آیین که رویکردی زیست محیطی دارد و با انتشار مطالب و یادداشت های اختصاصی از فعالان و صاحبنظران این بخش در بهار 1396 به چاپ رسیده است این فصلنامه با رویکردی زیست بوم گرایانه به مسائل پیش روی جامعه، در صدد ایجاد و استفاده از ظرفیت های موجود در لایه های مختلف اجتماعی برای نهادینه کردن اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی که حفاظت از محیط زیست را وظیفه همگانی می داند، است. در این شماره از این فصلنامه، گفتگویی اختصاصی نیز با مهندس رمضانعلی قائمی تدارک دیده شده که در آن به مباحث گسترده ای در حوزه محیط زیست پرداخته خواهد شد.

برای استفاده از مقاله کامل ذیل و سایر مقالات این نشریه آنرا تهیه نمایید.

دیباچه

علاوه بر اهمیت آب در رشد سریع آبزی پروری، استفاده بهینه ان به منظور حفظ محیط زیست بدلیل روند کاهشی آب در منابع آبی ایران حایز اهمیت است. تغییر و اصلاح قوانین و مقررات اب در این زمینه حتی می تواند الگویی هدفند جهت رعایت اصول علمی منطبق بر اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی کشور از سوی فعالان این عرصه باشد. با تحلیل وضعیت مقررات موجود آب­بها یا حق­النظاره و حق اشتراک آبزی پروری، مقاله حاضر پیشنهادی برای اصلاح مفاد قانونی در جهت کاهش مصرف آب، حفظ محیط زیست آب و کارآیی آبزی پروری با حفظ منافع درآمدی دولت ارایه می نماید.

نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٩ خرداد ۱۳٩٦

چکیده

به منظور ارزیابی­موانع و عوامل مؤثر بر مصرف ماهی در شهر ساری، تحقیقی میدانی با استفاده از پرسشنامۀ محقق ساخته بر روی مصرف­کنندگان ساروی صورت گرفت. 266 پاسخ­دهنده به­طور تصادفی با توجه به نگرش و درک­شان از مصرف ماهی در سال 1393 مورد پرسش قرار گرفتند. در ابتدا، تجزیه و تحلیل توصیفی (مثل فراوانی، میانگین و انحراف معیار) بر روی داده­ها صورت گرفت. سپس، برای مقاصد تحلیلی از آزمون فریدمن وجهت بررسی فاکتورهای مؤثر بر مصرف ماهی از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که قیمت و بوی ماهی موانع عمده مصرف ماهی بودند و درآمد، شغل و تعداد افراد خانوار با مصرف ماهی رابطۀ معنادار داشتند. همچنین، مشخص شده است که خواص و ارزش غذایی ماهی، مهمترین انگیزۀ مصرف ماهی در خانوارهای ساروی می­باشد. نتایج تحقیق نشان داد که در زمینۀ موانع مصرف، باورها در مورد قیمت ماهی بیش از ویژگی­های ذاتی آن اهمیت داشته است. در پایان پیشنهاد شده است که سیاست­هایی برای کاهش هزینه­های تولید ماهیان  پرورشی به منظور کاهش قیمت تمام شدۀ ماهی، توسعۀ محصولات شیلاتی بدون بو مثل فیله و ناگت ماهی و ایجاد کمپین­های تبلیغاتی برای مصرف­کنندگان مورد توجه فعالان عرصۀ صنعت شیلات و سلامت اجتماعی قرار گیرد.

برای دسترسی به مقاله کامل به لینک ذیل مراجعه نمایید:

https://jfisheries.ut.ac.ir/article_61629.html

نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٢٦ فروردین ۱۳٩٦

برای اطلاعات بیشتر به ادرس ذیل مراجعه نمایید:
https://epm.ut.ac.ir/

 
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٢٤ اسفند ۱۳٩٥

نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٢٩ دی ۱۳٩٥

دریاهای حاشیه اقیانوس منجمد شمالی مانند: بارنتز، دریای بیوفورت، دریای چوکچی، دریای کارا و دریای لاپتو.


 برخی از دریاهای حاشیه اقیانوس جنوبی مانند: آموندسن، دریای رز  و دریای ودل.

برخی از دریاهای حاشیه اقیانوس اطلس مانند: دریای آرژانتین، کانال انگلیس ،خلیج مکزیک، خلیج هادسون، ، دریای مدیترانه ، دریای ایرلند، دریای شمال، و دریای نروژ.

دریاهای حاشیه اقیانوس هند مانند: دریای  اندامان، دریای عمان و خلیج  فارس، خلیج بنگال.


دریاهای حاشیه اقیانوس آرام مانند: دریای برینگ، دریای سلبز، دریای مرجانی، دریای چین شرقی و جنوبی ، دریای فیلیپین، دریای ژاپن، دریای اخوتسک، دریای تاسمان و دریای زرد.

مطالب قدیمی تر »
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :